Protokół z zebrania Samorządu Szkolnego 31.05.2017

Protokół z zebrania Samorządu Szkolnego 31.05.2017

 1. Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne.
 2. Podano wyniki sprawdzania porządków w klasach.
    A B C D E
  klasy 1 4 4 3 2 3
  klasy 2 4 3 4 4 4
  klasy 3 4 4 3 4 3
 3. Oceniono Dzień Kalasantyński organizowany 25 maja. Klasom 1D i 3C przyznano 10pkt., a klasie 3A - 9pkt.
 4. Przypomniano, że Tańce Pijarskie 1 czerwca organizują klasy 1E i 2E.
 5. Do organizacji Tańców Pijarskich 8 czerwca wybrano klasy 1C i 2B.

 

Typ niusa: