Protokół z zebrania Samorządu Szkolnego 24.05.2017

Protokół z zebrania Samorządu Szkolnego 24.05.2017

 1. Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne. Klasa 3A się spóźniła.
 2. Podano wynika sprawdzania porządków w klasach
    A B C D E
  klasy 1 4 3 3 4 4
  klasy 2 4 4 4 3 4
  klasy 3 3 3 4 4 4
 3. Oceniono Tańce Pijarskie z 18.05. Klasom 1B i 3D przyznano po 5pkt.
 4. Poinformowano, że 25.05 Tańce Pijarskie się nie odbędą z powodu Dnia Kalasantyńskiego. Klasy, które miały je organizować w tym dniu tj. klasa 1E i 2E będą je prowadzić 1.06.
 5. Przypomniano, że 25.05 odbędzie się Dzień Kalasantyński organizowany przez klasy 1D, 3A i 3C.
 6. Od klas 1. i 2. zebrano głosy na kandydatów na opiekunów SU.
Typ niusa: