Protokół z zebrania Samorządu Szkolnego 17.05.2017

Protokół z zebrania Samorządu Szkolnego 17.05.2017

 1. Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne.
 2. Podano wyniki sprawdzania porządków z 15.05
    A B C D E
  klasy 1 4 4 4 4 3
  klasy 2 4 4 4 3 4
  klasy 3 4 4 3 4 3
 3. Oceniono Tańce Pijarskie ogranizowane 11.05 przez klasy 1C i 2C. Przyznano 5 punktów.
 4. Do organizacji Tańców Pijarskich 18.05 wybrano klasy 1B i 3D.
 5. Do organizacji Tańców Pijarskich 25.05 wybrano klasy 1E i 2E.
 6. Przypomniano o Dniu Kalasantyńskim (25.05), który ogranizować będą klasy 3A, 3C i 1D.
 7. Poinformowano o konieczności zgłoszenia na Zebraniu Samorządu 24.05 kandydatów na opiekunów Samorządu Szkolnego. Każda klasa powinna zaproponować kandydatury 2 nauczycieli.
 8. Poinformowo, że w czerwcu dyskoteka szkolna się nie odbędzie z powodu wprowadzania osób postronnych na dyskoteki.
Typ niusa: