Protokół z zebrania Samorządu Szkolnego 14.06.2017

Protokół z zebrania Samorządu Szkolnego 14.06.2017

 1. Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne oprócz klas 1B, 3C i 3D.
 2. Podano wyniki sprawdzania porządków
    A B C D E
  klasy 1 4 4 4 4 3
  klasy 2 3 4 4 3 4
  klasy 3 3 4 4 4 4
 3. Oceniono Tańce Pijarskie organizowane 8.06 przez klasy 1C i 2B. Klasom przyznano 5pkt.
 4. Poinformowano, iż w bieżącym roku szkolnym nie odbędzie się więcej zebrań Samorządu Szkolnego.
 5. Podziękowano odchodzącym opiekunom Samorządu Szkolnego.
Typ niusa: