Protokół z zebrania Samorządu Szkolnego 12.04.2017

Protokół z zebrania Samorządu Szkolnego 12.04.2017

 1. Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne; klasa 3B spóźniła się.
 2. Podano wyniki sprawdzania porządków w klasach
    A B C D E
  klasy 1 4 4 3 3 4
  klasy 2 4 4 3 4 4
  klasy 3 3 4 4 3 4
 3. Do organizacji Dnia Kalasantyńskiego 25 maja wybrano klasy 1C i 3A.
 4. Przypomniano, że 27 kwietnia odbędzie się dyskoteka szkolna organizowana przez klasy 3C i 1D.
 5. Do organizacji Tańców Pijarskich 27 kwietnia wybrano klasy 2B i 1A.
 6. Poinformowano, że prace oddane w ramach konkursu na "Kartkę Wielkanocną" można oglądać na poziomie 2A
Typ niusa: