Protokół z zebrania Samorządu Szkolnego 10.05.2017

Protokół z zebrania Samorządu Szkolnego 10.05.2017

 1. Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne.
 2. Podano wyniki sprawdzania porządków 8.05.
    A B C D E
  klasy 1 4 4 3 3 4
  klasy 2 3 3 3 4 4
  klasy 3 3 4 4 4 4
 3. Oceniono Tańce Pijarskie organizowane 4.05. Klasom 1E i 2E przyznano 5 punktów.
 4. Do organizacji Tańców Pijarskich 11.05 wybrano klasy 2C i 1C.
 5. Oceniono dyskotekę organizowaną przez klasy 1D i 3C. Przyznano 5 punktów.
 6. Poinformowano o zasadach organizacji dyskotek szkolnych. Przypomniano o bezwzględnym zakazie wprowadzania na nie osób spoza szkoły.
 7. Do organizacji Dnia Kalasantyńskiego 25.04 wybrano klasy 3C, 3A i 1D, ponieważ klasy te nie organizowały jeszcze Dnia Kalasantyńskiego w bieżącym roku szkolnym.
Typ niusa: