Życzenia na Boże Narodzenie

21.12.2013

Niech to światło wiary wzrasta w nas coraz bardziej, aż nadejdzie ten dzień bez zmierzchu, którym jest Chrystus. (Lumen Fidei)

Światło wskazywało i wskazuje drogę do Tego, który sam jest Światłością. Niech dobry Bóg obdarzy Was szczęściem i zdrowiem, niech szczodrze błogosławi w Nowym 2014 Roku, wysłuchując próśb, które z ufnością zanosimy.

Przyjąć Jezusa to poddać się Mu, poddać się Prawdzie i Miłości. Te najważniejsze wartości upodabniają nas do Boga, chociaż są wartościami najbardziej zapomnianymi (Benedykt XVI). Niech czas Świąt Bożego Narodzenia służy na nowo odkrywaniu tego, co nadaje sens życiu.

                                                                                                                                                                                                                   o. Edward Kryściak SP