Nowi Lektorzy

06.05.2017

W sobotę 6 maja br. w pijarskim gimnazjum w Krakowie zakończył się kolejny, już trzeci Prowincjalny Kurs Lektorski. Wzorem lat ubiegłych adresowany był on do starszych ministrantów z naszych krakowskich szkół i parafii. Tym razem wzięło w nim udział jedenastu ministrantów.

Zwieńczeniem Kursu była uroczysta Eucharystia sprawowana w czwartkowy wieczór – w Tygodniu Modlitw o Powołania – w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi. Eucharystii przewodniczył i promocji lektorskiej udzielił Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów
o. Józef Matras.
W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję o. Prowincjałowi za obecność i przewodniczenie wspólnej modlitwie. Dziękuję również Współbraciom, którzy pomogli w organizacji i przeprowadzeniu Kursu: dk. Mateuszowi Kaźmierskiemu, o. Przemysławowi Suchemu i o. Dawidowi Borkowskiemu. Niech Pan Bóg swoim błogosławieństwem wynagradza Wam trud i serce wkładane w formację dzieci i młodzieży.

o. Piotr Recki SchP
prowincjalny moderator Liturgicznej Służby Ołtarza

 

www. pijarzy.pl